Een verzameling heilige geschriften van de mensheid

Ashtavakra Samhita

Ashtavakra Samhita

De Ashtavakra Samhita is een verhandeling over Advaita Vedanta (Vedanta = de filosofie van de eenwording) toegeschreven aan de grote wijze Ashtavakra. Over Ashtavakra is weinig bekend.
Het werk bevat een dialoog tussen hem en Janaka. Doel van het geschrift is de mens te tonen dat hij door inzicht bevrijd wordt van alle bindingen.

Doorzoek de website

Contact

Heiligebibliotheek