Een verzameling heilige geschriften van de mensheid

500 vC - 500 nC

Ashtavakra Samhita

Ashtavakra Samhita

De Ashtavakra Samhita is een verhandeling over Advaita Vedanta (Vedanta = de filosofie van de eenwording) toegeschreven aan de grote wijze Ashtavakra. Over Ashtavakra is weinig bekend. Het werk bevat een dialoog tussen hem en Janaka. Doel van het geschrift is de mens te tonen dat hij...

Diamant Sutra

De diamant sutra is ontstaan in India in de vierde eeuw voor Chr. Het wordt beschouwd als één van de balmgrijkste geschriften uit het boeddhisme. Het boek wordt de diamant sutra genoemd omdat de leringen die er in beschreven staan als een diamant alle onnodige conceptualisering...

Avadutha Gita

De Avadutha Gita, of het lied van de bevrijde ziel is een kort werk van Mahatma Dattatreya, een wijsgeer over wie zeer weinig bekend is. De tekst prijst de levensstijl van een spirituele adept die de wereldse zaken van zich heeft afgeworpen.

Tau Te Tjing

Het boek Tao Te Ching of Daodejing is een van de belangrijkste geschriften van het taoïsme, dat naast het confucianisme en boeddhisme een van de grote drie Chinese filosofieën is. Het boek stamt uit de 6e eeuw v.Chr. De teksten zijn eerst mondeling overgeleverd en rond 300 voor Christus...

Nag hammadi Geschriften II

Nag hammadi Geschriften II

De Nag Hammadigeschriften zijn een verzameling teksten uit de begintijd van het christendom die in 1945 gevonden werden in Midden-Egypte in het plaatsje Nag Hammadi. Er zijn 51 verschillende teksten. Daarvan waren er 41 tot dan toe onbekend, al wist men van sommige wel dat ze bestaan hadden...

Gilgamesj Epos

Het Gilgamesj-epos is een van de oudste literaire werken. De oorsprong van dit heldendicht ligt waarschijnlijk in het Sumer van ca. 2100 v.Chr. Gilgamesj zelf zou koning zijn geweest in Uruk rond 2620 v.Chr. Het epos werd ontelbare malen overgeschreven en bewerkt en het verspreidde zich over een...

Filokalia

Met filokalia (Grieks: Φιλοκαλία, philokaleia, Russisch: Добротолюбие, Dobrotolijoubije), worden verzamelingen van geestelijke teksten van verschillende gezaghebbende mystieke schrijvers bedoeld. Er zijn twee verschillende verzamelingen, een Griekse filokalia en een Slavische filokalia. De...

Evangelie van Judas

Het Evangelie naar Judas (ook wel Evangelie van Judas of Evangelie volgens Judas) is een gnostische tekst over het leven van Jezus Christus en zijn apostelen, met name Judas Iskariot. Van de oorspronkelijk waarschijnlijk Griekse tekst van het Evangelie is een versie gevonden in de Koptische...

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita (letterlijk "Lied van de Heer") vormt een onderdeel (Bhishma Parva 23-40) van een zeer omvangrijk episch gedicht genaamd de Mahabharata (letterlijk: "Groot India"), een boek geschreven door de wijze Vyasadeva (Vyasa, Badarayana), dat een grote rol speelt in het Hindoeïsme. De...

Doorzoek de website

Contact

Heiligebibliotheek