Een verzameling heilige geschriften van de mensheid

Avadutha Gita

De Avadutha Gita, of het lied van de bevrijde ziel is een kort werk van Mahatma Dattatreya, een wijsgeer over wie zeer weinig bekend is. De tekst prijst de levensstijl van een spirituele adept die de wereldse zaken van zich heeft afgeworpen.

Doorzoek de website

Contact

Heiligebibliotheek