Een verzameling heilige geschriften van de mensheid

Diamant Sutra

De diamant sutra is ontstaan in India in de vierde eeuw voor Chr. Het wordt beschouwd als één van de balmgrijkste geschriften uit het boeddhisme. Het boek wordt de diamant sutra genoemd omdat de leringen die er in beschreven staan als een diamant alle onnodige conceptualisering wegsnijden.
De diamant Sutra was het eerste ooit gedrukte boek in het jaar 868 na Chr.

Doorzoek de website

Contact

Heiligebibliotheek